Un cop produït, en aquesta secció trobarà materials complementaris per a ser utilitzats juntament amb la SMART-TEA per tal d'obtenir el màxim benefici d'ell ús. Aquests materials l'ajudaran a preparar l'estudiant amb TEA per a la interacció.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now