Actualment el prototip de la SMART-TEA App consta d'una entrevista estructurada per a pares i professionals i una secció interactiva on l'alumne amb TEA / LD ha de fer servir el dispositiu i la seua actuació es registra i analitza de forma automàtica. El prototip es desenvoluparà durant la durada del projecte i s'espera que estiga disponible al públic al setembre de 2016. Dues versions del prototip (per Android i el IOS) serà desenvolupat.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now