Actualment el prototip de la SMART-TEA App consta d'una entrevista estructurada per a pares i professionals i una secció interactiva on l'alumne amb TEA / LD ha de fer servir el dispositiu i la seua actuació es registra i analitza de forma automàtica. 

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now