Zeki-Otistik ortak üç ülkenin ( Türkiye, İngiltere ve İspanya) ve on bir katılımcının etik şartları ve iyi uygulamalarını yerine getirmektedir. 
Her bir ülkede  karma bir panel ( Her sektörden bir temsilci üyesi ile : Araştırma , öğretmen eğitimi, okul ve aileler) projenin tüm etik
konularını yönetecektir.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now