ZEKİ-OTİSTİK Erasmus+ Programı altında Avrupa Komisyonunca desteklenen bir projedir. Türkiye, Birleşik Krallık ve İspanya’dan on bir katılımcı yenilikçi teknolojilerle otizmli ve /veya öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimini geliştirmek için işbirliği yapmaktalar.

ZEKİ-OTİSTİK projesinin ana hedefi otizm ve / veya öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için en uygun teknolojik çözümleri belirlemek ve deneysel değerlendirmeler için geliştirilmesi  uygun yazılım ve protokollerin  profesyoneller ve velilere yardım için deneysel değerlendirmesidir. Mevcut pek çok potansiyel çözümler olmakla birlikte, anne-babalar ve profesyoneller otizm ve / veya öğrenme güçlüğü olan her kişi için en etkili çözümü belirlemek esastır.

ZEKİ-OTİSTİK Projesi,  2015-1-ES01-KA201-015946 proje numarasıyla, Eylül 2015’te başlamış olup Eylül 2017 sonuna kadar devam edecektir,  246.079 € AB hibe değerindedir.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now