Deneysel araştırma çalışması geliştirilecek ve yayınlanacaktır. Bu çalışmanın amacı, Zeki Otistik uygulama etkinliğini değerlendirmektir. Bu şekilde, bir deney tasarımı geliştirilecektir. Çeşitli yönlerle ölçülecektir:

•Değerlendirme yazılım uygulaması ASD (Otistik) ve ÖG ile bireylerin BT ihtiyaçlarının belirlenmesi için etkili ve yeterli olup olmadığı?

•Uygulanan karar almanın(her öğrenci ve etrafındaki insanlar için BT eğitimi için seçilmiş teknolojileri)6 aylık bir süreçte ASD’li ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişiminde etkili olup olmadığı

Araştırma çalışmaları bilimsel makale şeklinde proje sonuna kadar (Eylül 2017) ulaşılabilir olacak.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now