L'aplicació Smart-TEA ajudarà els mestres per avaluar les necessitats individuals dels estudiants amb autisme i dificultats d'aprenentatge en termes de:

• Quins dispositius intel·ligents encaixen millor amb el seu perfil individual?

• Quins sistemes de protecció de dispositius (cas, les proteccions de pantalla, ...) són millors per a aquest individu en particular i per a un dispositiu determinat?

• Quines aplicacions de programari són recomanables per utilitzar per alumne en particular?

• Quines necessitats de formació tenen els pares i els professionals que treballen amb un estudiant en particular amb la finalitat de prendre avantatge real utilitzant aquesta combinació particular de les tecnologies?

La seua presentació està previst per a setembre de 2016.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now