Es desenvoluparà i publicarà un estudi d'investigació experimental amb l'objectiu d'avaluar l'eficàcia de l'aplicació de la SMART-TEA.

Per a això, es va desenvolupar un disseny experimental a on es mesuraran diversos aspectes:

• Si l'aplicació del programari d'avaluació és eficaç i suficient per a determinar les necessitats de TI de les persones amb TEA i LD?

• Si la presa de decisions (aplicant les tecnologies seleccionades per a cada estudiant i la formació en TI per a la gent al voltant d'ell / a) és eficaç per millorar la comunicació i habilitats d'aprenentatge dels alumnes amb TEA durant un període de 6 mesos?

Els resultats de l'estudi estaran disponibles en forma d'articles científics per al final del projecte (setembre de 2017).

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now