SMART-ASD compleix amb els requisits ètics i bones pràctiques dels tres països participants (Turquia, Regne Unit i Espanya) i del onze participants de l'organització. Un Grup Mixt a cada país (amb un membre representant de cada sector: la investigació, la formació, les escoles i les famílies dels mestres) supervisarà totes les qüestions ètiques de treball del projecte.

SMART-ASD Updates

Sign here to recieve the latest news about SMART-ASD progress.

Join Now